Te Brake Advies

Omgangsvormen en integriteit op het werk

Heb U het wel eens dat u belandt in een situatie rondom omgangsvormen of integriteit in uw bedrijf waarvan U zich af vraagt, hoe pakt ik dit aan?

Of dat u als medewerker geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen of kennis draagt een integriteitschending, waar u geen raad mee weet?

In beide gevallen, maar ook in andere gevallen, kan hulp van iemand met veel ervaring uitkomst bieden. En al ligt de verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat en het tegen gaan van ongewenste omgangsvormen of integriteitschendingen bij de werkgever; dat wil nog niet zeggen dat men dan direct weet wat er gedaan kan of moet worden om dit ‘goed” voor alle partijen op te pakken.

Mijn jaren lange ervaring heeft mij gebracht dat een aanpak, waarin de schade voor zowel het bedrijf als de medewerker beperkt blijft, de meeste kans van slagen heeft. Immers iedereen wil dat het ongewenste gedrag stopt, de integriteitschending verdwijnt en dat er daarna weer ‘gewoon’ gewerkt kan worden. Iedereen moet immers weer verder.

Mijn uitgangspunt daarbij is dat de aanpak op korte termijn en andere acties op middellang of langere termijn de veiligheid op de werkvloer zeker zal vergroten. Geen ingewikkelde en lange trajecten, maar een pragmatische aanpak waar zowel de direct betrokkenen als de organisatie baat bij heeft.

Op zoek naar een zeer ervaren adviseur, een door de wol geverfde vertrouwenspersoon, een mediator of een lid van een externe klachtencommissie of een provocatief coach schroom dan niet om contact met mij op te nemen.