Aanpak van uw vraagstuk

De vraagstukken gaan vaak over verstoorde relaties op het werk, ongewenste omgangsvormen, een onveilige werkomgeving, integriteitsschendingen, en vraagstukken die in relatie staan tot diversiteit op de werkvloer. Alle vraagstukken, die op mijn pad komen vergen een gedegen aanpak die op maat gemaakt wordt. Immers elke zaak is anders, elk bedrijf is anders elk mens is anders.

Daarvoor bevraag ik altijd de opdrachtgever en het liefst nog enige betrokkenen uit de organisatie, om een zo breed mogelijk beeld te schetsen, zodat ik een goed beeld krijg van hetgeen er speelt.
Op deze manier kan ik de vraag die aan mij is voorgelegd vanuit diverse perspectieven bezien, om vervolgens een goed advies te kunnen geven of anderszins in te gaan op hetgeen voor ligt.

De gehanteerde werkwijze kan zijn:

 • Advies
 • Interventies
 • Inzet als (externe) vertrouwenspersoon
 • Begeleiding aangeklaagde
 • Coaching en begeleiding van leidinggevenden
 • Coaching en begeleiding van teams
 • Coaching van individuen
 • Bemiddeling
 • Cultuuronderzoek
 • Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en integriteit
 • Training (“on the job”)

De praktijk leert dat vraagstukken vaak een een gecombineerde aanpak vragen. Uitgangspunt hierbij is dat er altijd gewerkt wordt aan het herstellen van de balans en een veilige werkomgeving voor een ieder.

Inzet als (externe) vertrouwenspersoon


 

Onderzoek ongewenst gedrag 2017