Dat hoort er niet bij

Dat hoort er niet bij!

 

Daar zat hij dan!!!!!
Stoer en ontdaan
Aangedaan en geraakt
Wat was hem toch overkomen?
Hoe moest hij nu verder?

Hoe vaak vraagt iemand op het werk zich nu af, hoe hij of zij verder moet als er een opmerking wordt geplaatst, die je niet leuk vindt of erger nog, die je echt raakt? Heb je het lef om je collega, die de opmerking maakte aan te spreken of ben je bang voor het weerwoord wat je krijgt, dat er niet naar je geluisterd wordt, of dat je belachelijk gemaakt wordt?
En dus zeg je maar niets………
En toch!
Het voelt niet goed en toch ga je maar je weer door.

De manier waarop we met elkaar omgaan, is bepalend voor de vraag of je het prettig hebt op je werkplek.Iedereen heeft een relatie met gedrag en levert daarmee dus een bijdrage aan de sociale veiligheid in de organisatie.Respect is daarin het sleutelwoord voor dit gedrag en geldt zowel voor de medewerkers onderling als ook naar anderen, waar je mee samenwerkt of voor werkt.

Omgangsvormen, integriteit en diversiteit; het gaat altijd over gedrag van mensen. Bewustwording, professionele oordeelsvorming, integer handelen en goede omgangsvormen leveren een bijdrage aan een veilige werkomgeving voor iedereen en geven daarmee diversiteit een kans van slagen.

Iedereen in de organisatie levert hieraan een bijdrage. Je werkt immers in jouw organisatie en jouw gedrag heeft invloed op anderen of je het nu wil of niet.
Voorbeeldgedrag, signalen herkennen, ongewenste omgangsvormen kenbaar maken, bespreekbaar maken en elkaar ondersteunen hoort daarbij, of je wil of niet ……….of kan je hier bij weg lopen, doen alsof er niets is en denken dat een ander zichzelf maar moet redden.

En als je het zelf even niet meer weet, is die collega, of die leidinggevende dan bereid een luisterend oor voor je te zijn? Dat hoop je wel, maar de ervaring leert dat dat heel vaak toch niet het geval blijkt te zijn. Of misschien schaam je je voor hetgeen je is overkomen? Ben je bang dat je collega’s je kinderachtig vinden om ergens last van te hebben

Wie altijd een luisterend voor je kan zijn, en mogelijk meer voor je kan betekenen is de vertrouwenspersoon. Iemand uit jouw organisatie of extern die een gedegen opleiding heeft gehad om gecertificeerd vertrouwenspersoon te kunnen. Iemand die geheimhouding en vertrouwelijk garandeert.
Het filmpje “ uitleg functie vertrouwenspersoon” neemt je mee in de rol van de vertrouwenspersoon en wat hij of zij voor je kan betekenen.

Blijf niet rondlopen met wat je is overkomen!
Het is niet normaal wat je is overkomen.
Het hoort er niet bij!

Praat!

 

 

Met dank aan Van Oss & Partners | training  coaching.