PSA en Integriteitsvraagstukken

De vraagstukken waarvoor Te Brake Advies vaak wordt ingezet hebben vooral betrekking op de werkgebieden integriteit en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Ongewenst gedrag betreft gedragingen of uitingen van een groep of individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Het betreft voorvallen waarbij een medewerker psychisch, verbaal of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die verband houden met het verrichten van arbeid.

Hieronder vallen zaken als:

 • Seksuele intimidatie
 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Discriminatie

Bekijk hier een uitgebreidere beschrijving van de PSA vraagstukken.

 

Integriteit

Integriteitsvraagstukken hebben voor een deel overlap met het werkveld van PSA. Voor overheidsorganisaties geldt een wettelijke verplichting op het gebied van integriteit en integriteitsbeleid. Op het gebied van integriteitsschending kunt u onder andere denken aan de volgende zaken:

 • Belangenverstrengeling
 • Manipulatie of misbruik van (de toegang tot) informatie
 • Misbruik van bevoegdheden of positie
 • Onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
 • Strafbare feiten binnen werktijd (diefstal, verduistering, fraude, corruptie etc.)
 • (Strafbare) misdragingen buiten werktijd
 • Verspilling en misbruik van eigendommen

Ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld vallen doorgaans onder arbobeleid. Echter, soms kiezen organisaties er ook voor om dit onder het integriteitsbeleid te laten vallen. Immers: ongewenste omgangsvormen zijn ook niet integer.

Bekijk hier de Wettelijke kaders voor PSA en Integriteit